773 - Luján – PIP por Dique Cipolletti

AV. SáENZ PEñA- ROTONDA DEL ARADO- AV. SáENZ PEñA- ROTONDA VIRGEN- AV. SáENZ PEñA- TABOADA- ALVEARPATRICIOS- AV. SáENZ PEñA- ROTONDA VIRGEN- CIPOLLETTI- BRANDSEN - ROTONDA AUXILIAR DESTILERíA YPF - CARBOMETAL - FABRICA STEIN - FABRICA CARTELONE - FABRICA STEIN - ROTONDA AUXILIAR DESTILERíA YPFBRANDSEN- CIPOLLETTI- ROTONDA DE LA VIRGEN- AV. SáENZ PEñA- TABOADA- ALVEAR- PATRICIOS- AV. SáENZ PEñAROTONDA VIRGEN- AV. SáENZ PEñA.